Javni natječaj

Temeljem Pravilnika o organizaciji i radu
Hrvatski internat „Collegium Croaticum” i Hrvatska državna samouprava raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta studentima za stanovanje
u Hrvatskom internatu „Collegium Croaticum”
u Pečuhu i Budimpešti u akademskoj godini 2024./2025.

Studenti se mogu natjecati za:

  • 8 mjesta u Pečuhu,
  • 6 mjesta u Budimpešti.

Božićni koncert u Pečuhu

U pečuškom Centru „Kodály” 16. prosinca održan je Božićni koncert koji je organizirala Hrvatska samouprava Pečuha.