Javni natječaj

Hitova: 158

Temeljem Pravilnika o organizaciji i radu
Hrvatski internat „Collegium Croaticum” i Hrvatska državna samouprava raspisuje:

J A V N I   N A T J E Č A J

za raspodjelu mjesta studentima za stanovanje
u Hrvatskom internatu „Collegium Croaticum”
u Pečuhu i Budimpešti u akademskoj godini 2024./2025.

Studenti se mogu natjecati za:

  • 8 mjesta u Pečuhu,
  • 6 mjesta u Budimpešti.

OPĆE ODREDBE

Pravo na sudjelovanje u javnom natječaju imaju studenti/ice koji/koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • pripadnost hrvatskoj zajednici u Mađarskoj,
  • stečena studentska prava u Pečuhu ili Budimpešti,
  • znanje hrvatskoga jezika.

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • ispunjen i potpisan prijavni list na mađarskom i hrvatskom jeziku, (Prijavni list dostupan na web stranici www.collegiumcroaticum.hu)
  • životopis na hrvatskom jeziku s posebnim naglaskom na aktivnosti u hrvatskoj zajednici,
  • potvrda o upisu u neku visokoškolsku ustanovu,
  • potvrda mjesne hrvatske samouprave o aktivnom sudjelovanju u kulturnom i/ili društvenom životu.
  • potvrdu o položenom jezičnom ispitu iz hrvatskog jezika (ako postoji)
  • potvrdu o članstvu u KUD-u ili sportskom klubu (ako je student član)
  • prosjek u završenoj akademskoj godini (izvadak iz NEPTUN-a) (za studente)
  • kopiju maturalne svjedodžbe (za maturante).

Natječaj je oglašen na internetu na adresi: www.collegiumcroaticum.hu

Informacije o natječaju daju se radnim danom putem sljedećih kontakata:

Prijave na javni natječaj podnose se zaključno do 31. srpnja 2024. godine.

Prijave dostaviti na sljedeće adrese:

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i koje pristignu izvan roka natječaja neće biti razmatrane.
Pristigle će prijave vrednovati Odbor za prijavu studenata u Hrvatski internat „Collegium Croaticum“.
Rezultati natječaja biti će objavljeni do 16. kolovoza 2024. godine na web stranici: www.collegiumcroaticum.hu

Cijena smještaja:

- Pečuh: 35.000-Ft/mjesec
- Budimpešta: 50.000-Ft/mjesec

Javni natječaj...
Poveznica za skidanje prijavnog listića...