• Glavni cilj Stručnog kolegija je pronalazak talentiranih studenata hrvatske nacionalnosti.
  • Daljnji cilj Stručnog kolegija je naknadno praćenje studenata koji su završili kolegij.
  • Stručni kolegij nastoji pridonijeti formiranju hrvatskih intelektualaca predanih javnoj odgovornosti i aktivnog društvenog dijaloga, koji spajaju profesionalnu izvrsnost s osjetljivošću za društvena pitanja.
  • Izravna i neizravna potpora napredovanju studenata na njihovim studijima.
  • Razvoj kompetencija studenata potrebnih za studiranje i zapošljavanje.
  • Upravljanje talentima, prepoznavanje i razvoj pojedinih područja talenta.
  • Jačanje društvene i javne odgovornosti studenata.
  • Jačanje stručne suradnje s drugim stručnim kolegijima.

Stručni kolege prate rad učenika i pomažu im u otkrivanju vlastitih talenata. Stručni kolegij podržava svoje posebno talentirane i marljive članove potičući ih na prijavu na natječaje, učenje jezika i studijska putovanja. Stručni kolegij nudi svojim članovima priliku da vlastita istraživanja prezentiraju svojim kolegama.

Stručni kolegij posebnu važnost stavlja na izgradnji bolje i aktivnije studentske zajednice. Kako bi olakšali ovaj proces, stručni kolegij organizira programe za zajednicu, s posebnim osvrtom na vlastite inicijative studenata. Sukladno ciljevima osnivačkog dokumenta, stručni kolegij organizira i programe vjerskog života u kojima studenti upoznaju temeljne vrijednosti kršćanske vjere.

Stručni kolegij nastoji izgraditi što više partnerskih odnosa sa znanstvenim i kulturnim institucijama, posebice u vlastitoj sredini. Stručni kolegij može u sustav svoje ponude integrirati programe koji proizlaze iz uspostavljenih odnosa koji dobro funkcioniraju, a svoje studente za sudjelovanje u tim programima može nagraditi bodovima. Ako je moguće, uspostavljena partnerstva treba evidentirati u ugovoru. Stručni kolegij također traži kontakte sa sponzorima koji bi podržali inicijative kolegija.

Sustav studija stručnog kolegija podupire razvoj temeljnih vještina studenata stručnog kolegija, razvoj poznavanja javnog života i njihov napredak u struci; ojačava njihov hrvatski identitet. Sustav studija ima dva glavna modula: stručni modul i modul javnog života. Studenti stručnog kolegija svakog semestra moraju obavezno savladati jedan stručni i jedan modul javnog života.

Stručni modul

Tijekom semestra stručni modul organiziran je u blokovima s radnim danima ili vikendima. Modul sadržava cjeline (tečajeve, predavanje, radionice, kulturna događaja) koje naglašavaju znanje o Hrvatima u Mađarskoj. Uz obrazovne aktivnosti visokoškolskih ustanova, stručni modul obuhvaća i pružanje stručnih, obrazovnih, samostalnih i kulturnih programa za studente. Cilj stručnog modula je stjecanje i razvijanje osnovnih znanja vezanih uz društvene i kulturne karakteristike Hrvata u Mađarskoj.

Modul javnog života

Svrha modula javnog života je da studenti imaju čvrste temelje u svijetu intelektualne elite, da mogu rješavati složene probleme, kvalitetno obavljati posao i tečno izražavati svoje misli, čak i na stranom jeziku. Trebaju imati zdravu samoevaluaciju i kritičnost, te mogućnost za pokazati svoje znanje i razmišljanja u zahtjevnom obliku. Cilj ovoga modula je proširenje općeg znanja i perspektive učenika na hrvatskom jeziku obradom jedne teme ili teme iz općeg znanja (društvene, ekonomske, pravne, psihološke i dr.). Modul podrazumijeva mjesečna i ciklička predavanja te studijske programe koji su organizirani u blokovima, vikendom. Važan zadatak javnog modula su: razvoj kompetencija prvenstveno onih koje su potrebne intelektualcima; pružanje pomoći studentima kako bi što uspješnije obavljali svoje sveučilišne i stručne obaveze. U oba modula Odbor stručnog kolegija pri odabiru stručnih kadrova i predavača smatra važnima sljedeće aspekte: angažiranje najboljih hrvatskih stručnjaka koji su stekli pouzdano znanje i iskustvo u datom području (iskustvo u sveučilišnom obrazovanju, publikaciji, u svojoj struci) kako bi svojim znanjem i osobnošću bili primjer studentima.

  • Hrvatski stručni kolegij ”Collegium Croaticum” s ciljem pospješivanja znanja hrvatskog jezika i potpore nadarenim studentima, upravlja sustavom stručnog kolegija u studentskom domu prema sadašnjem bodovnom sustavu, u skladu s odredbama Osnivačkog dokumenta. Cilj bodovnog sustava je osnažiti kreativnost studenata, produbiti njihov znanstveni rad i povećati kohezivnost zajednice u studentskom domu. Prikupljanje bodova može pomoći učenicima da postanu aktivniji, kreativniji i pažljiviji u svom ponašanju, čime se pripremaju za kasnije uspjehe. Bodovni sustav u praksi znači da studenti za sudjelovanje u programima, organizaciji ili drugim aktivnostima stručnog kolegija dobivaju bodove koje Odbor stručnog kolegija zbraja na kraju semestra i akademske godine.
  • Sudjelovanje u bodovnom sustavu obavezno je za sve studente. Ovu obvezu studenti priznaju pismenim putem nakon upoznavanja s ovim bodovnim propisima.
  • Uz suglasnost predstavnika studenata, Odbor stručnog kolegija izrađuje i odobrava detaljan plan studijskog programa za svaku akademsku godinu. Godišnjim planom Odbor određuje rokove i osobe koje odgovorno organiziraju i prate program.