A szakkollégisták közösségi életének irányítása a szakmai vezető és az igazgató együttes feladata.

A szakkollégisták horvát kötődésének megőrzéséhez, a horvátság társadalmi, kulturális sajátosságainak megismeréséhez és a szakkollégiumi közösség építéséhez a szakkollégium táborokat, kirándulásokat és kulturális rendezvényeket szervezhet.

A szakkollégium részt vállal a horvát fiatal értelmiségi közösség építésében is. A volt szakkollégisták számára tiszteletbeli tag találkozókat szervezhet.

A szakkollégium diákotthonként az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • szobai berendezések használata (ágy, szekrény, asztal, szék);
 • hideg- és melegvíz-szolgáltatás; fűtési szolgáltatás fűtésidényben;
 • elektromos áram használata (világításhoz és a szakkollégium által biztosított eszközökhöz) közös használatú helyiségek használata és azok takarítása;
 • főzési lehetőség;
 • hűtési lehetőség;
 • mosási lehetőség biztosítása;
 • vasalási lehetőség;
 • konténeres szemétszállítás;
 • a kollégiumi informatikai hálózat használata;
 • a népegészségügyi szakigazgatási szerv által előírt rágcsáló- és rovarirtás végrehajtása;
 • a természetes elhasználódásból adódó karbantartási és javítási feladatok ellátása.

A szakkollégium diákotthonként való működését a SZMSZ mellékleteként a Házirend szabályozza, amelynek betartatásáról az igazgató gondoskodik. A hallgató írásbeli kérelmére szakkollégiumi hallgatói jogviszonyának megszűnését követően a tanulmányokhoz igazoltan kapcsolódó tevékenység időszakára a szakkollégium vezetősége biztosíthatja a bentlakást. Az ebben az esetben fizetendő térítési díjak eltérnek a hallgatói jogviszony fennállása idejére meghatározott kollégiumi díj összegétől. Ezen időszakra a tanévre megállapított átlagos kollégiumi díj és az egy havi diákotthoni normatíva együttes összegét köteles fizetni a hallgató. A férőhelyeket a szakkollégium a fenntartó engedélyével a tanéven kívüli nyári időszakban hasznosíthatja. A mindenkori szakkollégiumi létszám függvényében lehetőség van szakkollégiumi státusz nélküli diákotthoni elhelyezésre is.

A Szakkollégium a szakkollégisták kollégiuma, valamint a szakkollégisták közös szakmai műhelyt alkotó közössége. A szakkollégisták szorosan együttműködve, egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel vesznek részt a képzésben és a közösségi életben. A közösségi életet a szakkollégisták a demokratikus önszerveződés és az önkormányzati elv alapján maguk tervezik és irányítják.

A szakkollégiumi tanulmányi rendszer a szakkollégisták alapkészségeinek fejlesztését, horvát identitásuk erősítését, közéleti ismereteik fejlesztés és a szakmai előrehaladásukat együttesen támogatja.

 1. Szakmai modul
  A modulba olyan tanulmányi egységek (kurzusok, előadások, foglalkozások) tartoznak, amelyek hangsúlyt fektetnek a magyarországi horvátokkal kapcsolatos ismeretekre. A felsőoktatási intézmények oktatási tevékenységén túlmenően szakmai, oktatási, önképzési lehetőségek, kulturális programok biztosítása a szakkollégisták részére.
 2. Közéleti modul
  A közéleti modul célja, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek az értelmiségi elit világában, képesek legyenek összetett problémák megoldására. A közéleti modul célja az, hogy a szakkollégisták biztos alapokkal rendelkezzenek az értelmiségi elit világában, képesek legyenek összetett problémák megoldására, minőségi munka végzésére és gondolataik szabatos kifejezésére akár idegen nyelven is. Rendelkezzenek egészséges önértékeléssel és kritikával, ismereteiket, gondolataikat igényes formában tudják megjeleníteni.

A szakkollégistáknak szemeszterenként egy közéleti és egy szakmai kurzust kell kötelezően abszolválniuk. A képzés részleteit az aktuális tanévre vonatkozó Tanulmányi program rögzíti.